' naam '

Hey zTony,Excuus voor weer een zeer late reactie . ik kijk hier ook niet zo vaak. Ik had het geefnstalleerd, en er een betjee mee zitten spelen. Daarna is het weer een betjee op de achtergrond geraakt. Ik spreek Phillip nog wel eens op het werk, hij had ook wel weer eens zin om een avondje te knallen. Laten we eens kijken of we een datum kunnen prikken voor een avondje ouderwets knallen
Hey zTony,Excuus
voor weer een ze
er late reactie
. ik kijk hier o
ok niet zo vaak.
Ik had het geefn
stalleerd, en er
een betjee mee z
itten spelen. Da
arna is het weer
een betjee op de
achtergrond gera
akt. Ik spreek P
hillip nog wel e
ens op het werk,
hij had ook wel
weer eens zin om
een avondje te k
nallen. Laten we
eens kijken of w
e een datum kunn
en prikken voor
een avondje oude
rwets knallen