Polymeren

Additiepolymerisatie: dubbele bindingen gaan open.
-Breng alle atomen(groepen) naar onder of naar boven.
-Initiatie: Broom radicaal maken.
-Propagatie: Broom radicaal bind aan de monomeer. En het monomeer weer aan de volgende monomeer.
- Terminatie: als 2 groeiende ketens elkaar tegen komen.

Condensatiepolymerisatie:afsplitsting van water
Polyesters en polyamiden ontstaan door CP.
Verwarmen van plastic - zacht: thermoplast hard :thermoharder

Additiepolymeris
atie: dubbele
bindingen gaan
open.
-Breng alle
atomen(groepen)
naar onder of
naar boven.
-Initiatie:
Broom radicaal
maken.
-Propagatie:
Broom radicaal
bind aan de
monomeer. En he
t monomeer weer
aan de volgende
monomeer.
- Terminatie: al
s 2 groeiende
ketens elkaar
tegen komen.

Condensatiepolym
erisatie:afsplit
sting van water
Polyesters en
polyamiden on
tstaan door CP.
Verwarmen van
plastic - zacht
: thermoplast
hard :thermohar
der