Polymeren

Additiepolymerisatie: dubbele bindingen gaan open.
-Breng alle atomen(groepen) naar onder of naar boven.
-Bv, 1,2aditie: Laat de 1e en 2e C staan en de rest hoog of laag.
-Initiatie: Broom radicaal maken.
-Propagatie: Broom radicaal bind aan de monomeer. En het monomeer weer aan de volgende monomeer.
- Terminatie: als 2 groeiende ketens elkaar tegen komen.
Repeterende een heid!


Condensatiepolymerisatie:afsplitsting van water
Polyesters: alc + zuur <-> ester + water.
polyamiden: diAmine + diZuur <-> polyester + water.
-Alc. geeft H af en zuur geeft OH.
-diAmine geeft H af en diZuur geeft OH.
Karakterestieke groep polyamiden:
N-C
|.||
H.O
Polyesters en polyamiden ontstaan door CP.
Verwarmen van plastic - zacht: thermoplast hard :thermoharder

Additiepolymeris
atie: dubbele
bindingen gaan
open.
-Breng alle
atomen(groepen)
naar onder of
naar boven.
-Bv, 1,2aditie:
Laat de 1e en
2e C staan en
de rest hoog of
laag.
-Initiatie:
Broom radicaal
maken.
-Propagatie:
Broom radicaal
bind aan de
monomeer. En he
t monomeer weer
aan de volgende
monomeer.
- Terminatie: al
s 2 groeiende
ketens elkaar
tegen komen.
Repeterende een
heid!


Condensatiepolym
erisatie:afsplit
sting van water
Polyesters: alc
+ zuur <->
ester + water.
polyamiden: diA
mine + diZuur
<-> polyester +
water.
-Alc. geeft H
af en zuur geef
t OH.
-diAmine geeft
H af en diZuur
geeft OH.
Karakterestieke
groep poly
amiden:
N-C
|.||
H.O
Polyesters en
polyamiden on
tstaan door CP.
Verwarmen van
plastic - zacht
: thermoplast
hard :thermohar
der