Redox

Reductor: staat af
Oxidator: neemt op
Sterke oxidator bovenaan
Sterke reductor onderaan
P. Alcohol + ox = aldehyde
aldehyde + ox = carbonzuur
S. Alcohol + ox = keton
keton + ox = geen reactie
T. Alcohol + ox = geen reactie
Bij elektrolyse reageert CL- eerder dan H2O
Reductor: staat
af
Oxidator: neemt
op
Sterke oxidator
bovenaan
Sterke reductor
onderaan
P. Alcohol + ox
= aldehyde
aldehyde + ox =
carbonzuur
S. Alcohol + ox
= keton
keton + ox = gee
n reactie
T. Alcohol + ox
= geen reactie
Bij elektrolyse
reageert CL- eer
der dan H2O