Bewerk

Van deze pagina een menu-pagina maken
Tekst:
cis-trans: bij e
en dubbele bindi
ng of ringvorm
cis: dezelfde ka
nt
trans: verschill
ende kant
draaiingshoek ha
ngt af van: golf
lengte, lengte l
ichtweg, tempera
tuur en concentr
atie stof
Optisch actief:
asymmetrisch C-a
toom
Racemisch: spieg
elbeeldisomeren
1:1