main

Oh jam! Deze ziet er heerlijk uit. Ik ben dol op Rocky Road cake, maar deze uit Nigella Christmas heb ik nog niet geerobperd. Toch maar snel een keer doen :).
Oh jam! Deze zie
t er heerlijk ui
t. Ik ben dol op
Rocky Road cake,
maar deze uit Ni
gella Christmas
heb ik nog niet
geerobperd. Toch
maar snel een ke
er doen :).