Appel

Ik ben het hier ZO mee eens. Ik had hier van de week nog een discussie over met wat katngesolen. Er zijn er een paar die staan er echt op dat je geen PS gebruikt. Want het is allemaal nep en al die onzin. Maar PS kan juist zo ontzettend veel toevoegen. Je kunt helemaal je eigen ding in die foto stoppen, gewoon precies zoals jij het wil zien Laat die holbewoners dan maar in hun hol blijven, ga jij zo door met PS. (je maakt echt vette foto's!)Yash.
Ik ben het hier
ZO mee eens. Ik
had hier van de
week nog een dis
cussie over met
wat katngesolen.
Er zijn er een p
aar die staan er
echt op dat je g
een PS gebruikt.
Want het is alle
maal nep en al d
ie onzin. Maar P
S kan juist zo o
ntzettend veel t
oevoegen. Je kun
t helemaal je ei
gen ding in die
foto stoppen, ge
woon precies zoa
ls jij het wil z
ien Laat die ho
lbewoners dan ma
ar in hun hol bl
ijven, ga jij zo
door met PS. (je
maakt echt vette
foto's!)Yash.