Document Wiskunde 2010

Hallo Tim,Je schrijft een bieneod stuk, maar het is wel bekeken vanuit de optiek van een wetenschapper. Sta mij toe, om dit eens vanuit de positie van een leek te bekijken.Als ik als leek een nieuw product koop, zoals een koelkast of een auto, dan wil ik zeker zijn dat het veilig is, zonder dat ik daar zelf al te veel vanaf weet. Daarvoor zijn dus keuringsinstanties, en als er een dergelijk keurmerk op het product zit, weet ik zeker dat het goed zit. Nu kan het gebeuren dat er later blijkt dat een rem van een bepaalde serie auto’s toch niet veilig is. In dat geval wordt de serie teruggeroepen om de fout te laten herstellen. Dat valt dus allemaal wel mee.Maar nu een BMR vaccin dat mogelijk autisme kan veroorzaken. Niet bij jezelf, maar bij je kind. Dat is iets van een geheel andere orde als een auto met een rem die mogelijk niet goed deugd. Hier vertrouw je als leek ook op een gezaghebbende instantie, zoals de overheid, of een gezaghebbend blad zoals ‘The Lancet’.Als ik je stuk goed begrijp, dan zat die Wakefield er toch wel heel erg ver naast, terwijl ‘The Lancet’ het toch publiceerde. En als een gezaghebbend blad het publiceert, dan neem ik het andere journalisten ook niet kwalijk dat ze het overnemen, omdat die gewoon vertrouwen op de kwaliteit van het blad. En daarmee is het hek van de dam.Kortom, de publicatie van dit artikel was zo’n grove fout, dat het ‘The Lancet’ permanent had moeten beschadigen. Als dit blad gedwongen zou zijn, om de kosten van alle vervolgonderzoeken te betalen, (waardoor het wellicht failliet gegaan zou zijn), dan denk ik dat de leek wel zou beseffen dat hier gewoon een heel grove fout gemaakt was. Maar dat is volgens mij niet gebeurt. Sterker nog, goede wetenschappers zijn blijkbaar gewoon doorgegaan met publiceren in dit blad, en ook nu is dit blad volgens mij onder wetenschappers zelf nog steeds in hoog aanzien.Ik twijfel er niet aan, of ‘The Lancet’ heeft gerectificeerd, maar tegen die tijd was de geest natuurlijk allang uit de fles. Nu maakt een correctie wel indruk op wetenschappers, omdat die de waarde van een correctie kunnen beoordelen, maar volgens mij niet op de leek. Want die weet in dit stadium gewoon niet meer wie die nog kan vertrouwen.De leek die ik zojuist beschreef, zijn de bezorgde ouders van een kind. Maar er is ook nog een ander soort leek, die geen kind heeft, en voor wie de juiste uitslag er nauwelijks toe doet, maar die het gewoon leuk vind om mensen op stang te jagen, en te debatteren met wetenschappers. Dit soort treiteraars heeft op internet inderdaad vrij spel, tot grote ergernis van iedereen die het onderwerp wel serieus neemt.De eerste fout die er echter gemaakt werd, is een publicatie die er nooit had mogen zijn. Volgens mij zou de titel van je stuk dus eerder moeten zijn: De driedubbel gecontroleerde wetenschap is niet ‘ook maar een mening’.

Hoofdmenu van dit bestand

Download dit document

Pagina's in dit document