main

Samen met Kees en Henk Jan door de drek gefietst. Was goed te doen zndoer regen. Kees en ik hebben 55km gefietst. Henk Jan deed er nog een lus bij en zal zo'n 65km gefietst hebben!
Samen met Kees e
n Henk Jan door
de drek gefietst
. Was goed te do
en zndoer regen.
Kees en ik hebbe
n 55km gefietst.
Henk Jan deed er
nog een lus bij
en zal zo'n 65km
gefietst hebben!