' naam '

Timo Argelo / kun je ook PS4 games op de PS3 spelen?(dus niet PS3 games op de PS4). En hnoealg kan dat nog?want kun je bijvoorbeeld Fifa 15 op de PS3 spelen?
Timo Argelo /
kun je ook PS4 g
ames op de PS3 s
pelen?(dus niet
PS3 games op de
PS4). En hnoealg
kan dat nog?want
kun je bijvoorbe
eld Fifa 15 op d
e PS3 spelen?