0,6-0,9 C

0,6-0,9% C:
gereedschapsstaal voor slag- en stootgereedschap, hardbaar
op
0,6-0,9% C:
gereedschapsstaa
l voor slag- en
stootgereedschap
, hardbaar
op