1,2-1,5 C

1,2-1,5% C:
gereedschapsstaal voor meetgereedschap, hardbaar
1,2-1,5% C:
gereedschapsstaa
l voor meetgeree
dschap, hardbaar