Allotropie

Allotropie: Een stof kent in S meerdere kristalvormen (afh. van T)
Allotropie: Een
stof kent in S m
eerdere kristalv
ormen (afh. van
T)