Cementiet

De verbinding van ijzer met koolstof, Fe3C
De verbinding va
n ijzer met kool
stof, Fe3C