Bewerk

Van deze pagina een menu-pagina maken
Tekst:
Component = een
van de stoffen,
waaruit het syst
eem is samengest
eld.

Unair systeem =
gemaakt uit een
component

Binair systeem =
gemaakt uit twee
componenten

Ternair systeem
= gemaakt uit dr
ie componenten