Component

Component = een van de stoffen, waaruit het systeem is samengesteld.

Unair systeem = gemaakt uit een component

Binair systeem = gemaakt uit twee componenten

Ternair systeem = gemaakt uit drie componenten
Component = een
van de stoffen,
waaruit het syst
eem is samengest
eld.

Unair systeem =
gemaakt uit een
component

Binair systeem =
gemaakt uit twee
componenten

Ternair systeem
= gemaakt uit dr
ie componenten