Corrosievast

Stuk voor stuk prachtige karaetn maar jou bijnaam is BB dus ik heb al zo'n vermoeden wie de gelukkige zal zijn ;-))Het gaat goed met Ingrid hoor! Ze heeft het alleen ongelofelijk druk, omdat ze nu meer uren werkt en hun laatste aanwinst...hond Shiva heeft veel lichaamsbeweging nodig dus dat kost haar elke middag ook nog zo'n anderhalf uur. Maar ze heeft nu een week vakantie en morgen gaat ze lekkere oliebollen bakken en deze week gaan we samen scrappen maar dat had je op mijn blog al gelezen haha.Fijne jaarwisseling en groetjes, Sas
Stuk voor stuk p
rachtige karaetn
maar jou bijnaam
is BB dus ik heb
al zo'n vermoede
n wie de gelukki
ge zal zijn ;-))
Het gaat goed me
t Ingrid hoor! Z
e heeft het alle
en ongelofelijk
druk, omdat ze n
u meer uren werk
t en hun laatste
aanwinst...hond
Shiva heeft veel
lichaamsbeweging
nodig dus dat ko
st haar elke mid
dag ook nog zo'n
anderhalf uur. M
aar ze heeft nu
een week vakanti
e en morgen gaat
ze lekkere olieb
ollen bakken en
deze week gaan w
e samen scrappen
maar dat had je
op mijn blog al
gelezen haha.Fij
ne jaarwisseling
en groetjes, Sas