Definitie

Staal = een smeedbare ijzer-koolstof verbinding zonder vrije koolstof(grafiet).
Staal = een smee
dbare ijzer-kool
stof verbinding
zonder vrije koo
lstof(grafiet).