Fasenregel

De fasenregel van Gibbs.

F=c-p+2

f = Aantal vrijheden
c = aantal componenten
p = aantal fasen

Als alles gebeurt bij atmosferische druk:
F=C-P+1v
De fasenregel va
n Gibbs.

F=c-p+2

f = Aantal vrijh
eden
c = aantal compo
nenten
p = aantal fasen

Als alles gebeur
t bij atmosferis
che druk:
F=C-P+1v