Grafietlamelle

Om 4 uur wakekr met Guus, en om 1 uur wakekr met jou? (of om 3 uur, of om 5 uur...)Lieve prinsesjes op jullie erwtje, ik denk aan jullie en hoop dat af en toe of tussendoor een beetje slaap wil lukken.Kus voor twee meisjes in een (ik ben benieuwd met jou naar hoe mooi, hoe lief, hoe fijn en hoe bijzonder ze zal zijn...)
Om 4 uur wakekr
met Guus, en om
1 uur wakekr met
jou? (of om 3 uu
r, of om 5 uur..
.)Lieve prinsesj
es op jullie erw
tje, ik denk aan
jullie en hoop d
at af en toe of
tussendoor een b
eetje slaap wil
lukken.Kus voor
twee meisjes in
een (ik ben beni
euwd met jou naa
r hoe mooi, hoe
lief, hoe fijn e
n hoe bijzonder
ze zal zijn...)