Groep 2

admin / Ik denk dat ik het bij deze korte verhalen houd, Stella. Kwestie van tijd. Zoals je weillcht weet is het Allegretto ook gebruikt in The King's Speech.De naam Stella heeft trouwens een betekenis in mijn leven. Iemand die zo heet noemde zichzelf ooit Liesje Mulder. En zo kreeg ik post van haar. Niet gelogen.
admin / Ik d
enk dat ik het b
ij deze korte ve
rhalen houd, Ste
lla. Kwestie van
tijd. Zoals je w
eillcht weet is
het Allegretto o
ok gebruikt in T
he King's Speech
.De naam Stella
heeft trouwens e
en betekenis in
mijn leven. Iema
nd die zo heet n
oemde zichzelf o
oit Liesje Mulde
r. En zo kreeg i
k post van haar.
Niet gelogen.