Herstelgloeien

Herstelgloeien of Spanningsarmgloeien:
Temp +- 650 C

Verminderen van de inwendige spanningen.
Herstelgloeien o
f Spanningsarmgl
oeien:
Temp +- 650 C

Verminderen van
de inwendige spa
nningen.