Bewerk

Van deze pagina een menu-pagina maken
Tekst:
Beste John ik be
n in het bezit v
an een orginele
alimunuim geklon
ken reddingssloe
p uit 1956 ik ga
deze restaureren
waar een hoop ty
d en geld in gaa
t zitten de sloe
p is gigantisch
9 meter bij 3met
er breed met een
inboard gmc moto
r ze wordt gestr
aald en zie dan
verder mischien
bent u op zoek n
aar zon oud nost
algisch schip zo
als op de foto b
oven aan en ben
op zoek naar een
bieder of een ni
euwe sloep ik he
b er zelf te wei
nig tyd voor om
dit snel af te m
aken mvg donny