Legeringen

legeringselementen worden extra toegevoegd om de mechanische of technologische eigenschappen te verbeteren.
legeringselement
en worden extra
toegevoegd om de
mechanische of t
echnologische ei
genschappen te v
erbeteren.