Maraging staal

Hoi Sabine,Haha. Ik kan het volmondig met je eens zijn. Had van de week nog een discsusie over camera's. Hij had ook een spiegelreflex maar toen ik zei dat hij 2 monitoren had, grote en een kleine en dus geen spiegels nodig had. Ook kon de lens er niet af. Maar ik kon hem daar niet van overtuigen. Later kwam hij dan wel vragen hoe ik dit en dat dan moest doen:pIk vind dat je elke foto zo mooi (of lelijk) mag maken zoals je zelf wilt. juist die blauwe ogen nog even wat doortekender, die puist die er normaal niet ziet weg halen. Het kan en mag allemaal.Ik zelf heb nogal moeite om mijn foto's door de bewerking heen te halen. Net of ik bang ben dat ik iets onomkeerbaars doe. Dat doe ik niet I know. Maar toch.Ik kan veel met PS en LR. En toch durf ik het vaak niet te gebruiken..Groetjes,Martin
Hoi Sabine,Haha.
Ik kan het volmo
ndig met je eens
zijn. Had van de
week nog een dis
csusie over came
ra's. Hij had oo
k een spiegelref
lex maar toen ik
zei dat hij 2 mo
nitoren had, gro
te en een kleine
en dus geen spie
gels nodig had.
Ook kon de lens
er niet af. Maar
ik kon hem daar
niet van overtui
gen. Later kwam
hij dan wel vrag
en hoe ik dit en
dat dan moest do
en:pIk vind dat
je elke foto zo
mooi (of lelijk)
mag maken zoals
je zelf wilt. ju
ist die blauwe o
gen nog even wat
doortekender, di
e puist die er n
ormaal niet ziet
weg halen. Het k
an en mag allema
al.Ik zelf heb n
ogal moeite om m
ijn foto's door
de bewerking hee
n te halen. Net
of ik bang ben d
at ik iets onomk
eerbaars doe. Da
t doe ik niet I
know. Maar toch.
Ik kan veel met
PS en LR. En toc
h durf ik het va
ak niet te gebru
iken..Groetjes,M
artin