Martensitisch

wouwie...wat een mooi tafereeltje!!!past hleamael goed bij elkaar.een super mooie kaart voor Creabest verjaardag!!en ook jij nogmaals gefeliciteerd he!een hele fijne verjaardag samen met allen die je lief zijn!!!liefs inge
wouwie...wat een
mooi tafereeltje
!!!past hleamael
goed bij elkaar.
een super mooie
kaart voor Creab
est verjaardag!!
en ook jij nogma
als gefeliciteer
d he!een hele fi
jne verjaardag s
amen met allen d
ie je lief zijn!
!!liefs inge