Nitreren

Bij het nitreren wordt stikstof in de buitenrand van het staal gebracht, waar het nitriden vormt, die een zeer harde slijtvaste laag geven. Extra voordelen van het nitreren zijn een verhoging van de vermoeiingssterkte en een verbetering van de weerstand tegen corrosie van het staal.
Bij het nitreren
wordt stikstof i
n de buitenrand
van het staal ge
bracht, waar het
nitriden vormt,
die een zeer har
de slijtvaste la
ag geven. Extra
voordelen van he
t nitreren zijn
een verhoging va
n de vermoeiings
sterkte en een v
erbetering van d
e weerstand tege
n corrosie van h
et staal.