Onzuiverheden

onzuiverheden zijn ongewenste restanten.

fosfor, zwavel, zuurstof en stikstof zijn onzuiverheden van staal.
onzuiverheden zi
jn ongewenste re
stanten.

fosfor, zwavel,
zuurstof en stik
stof zijn onzuiv
erheden van staa
l.