Productie

Aluminiumlegeringen worden m.b.v. electriciteit gemaakt!
De grondstof voor aluminiumbereiding is bauxiet.
Aluminiumlegerin
gen worden m.b.v
. electriciteit
gemaakt!
De grondstof voo
r aluminiumberei
ding is bauxiet.