Substitutionel

Substitutionnele mengkristallen: de atomen van het legeringselement vinden een plaats in het rooster van de kristallen van het basismetaal.
Substitutionnele
mengkristallen:
de atomen van he
t legeringseleme
nt vinden een pl
aats in het roos
ter van de krist
allen van het ba
sismetaal.