Bewerk

Van deze pagina een menu-pagina maken
Tekst:
Veredelen = hard
en gevold door h
oog ontlaten.

De taaiheidswins
t kan dan zeer
groot zijn (taai
heid soms nog gr
oter dan in leve
ringstoestand) b
ij een nog aanzi
enlijke sterkte,
waardoor werkstu
kken voor zware
stotende belasti
ng gemaakt kunne
n worden.