Bewerk

Van deze pagina een menu-pagina maken
Tekst:
De eisen die aan
verenstaal worde
n gesteld betref
fen de opnamecap
aciteit voor ela
stische energie
en de vermoeiing
ssterkte.