Bewerk

Van deze pagina een menu-pagina maken
Tekst:
Vlamharden is he
t harden waarbij
een stalen opper
vlak tot op een
bepaalde diepte
met een brander
snel verhit word
t, waarna er dir
ect met waterspr
oeiers afgeschri
kt wordt.