Vlamharden

Vlamharden is het harden waarbij een stalen oppervlak tot op een bepaalde diepte met een brander snel verhit wordt, waarna er direct met watersproeiers afgeschrikt wordt.
Vlamharden is he
t harden waarbij
een stalen opper
vlak tot op een
bepaalde diepte
met een brander
snel verhit word
t, waarna er dir
ect met waterspr
oeiers afgeschri
kt wordt.