Vrijheidgraad

Vrijheidgraad: vrij te kiezen variabele (druk p en/of temperatuur T en of samenstelling X)
Vrijheidgraad: v
rij te kiezen va
riabele (druk p
en/of temperatuu
r T en of samens
telling X)