bainiet

Het bainietgebied strekt zich uit van ca. 550 tot ca. 200 graden.
De bainietstructuur bij koolstofstaal treed bij continue afkoeling niet op.
Het bainietgebie
d strekt zich ui
t van ca. 550 to
t ca. 200 graden
.
De bainietstruct
uur bij koolstof
staal treed bij
continue afkoeli
ng niet op.