gietstaal

Gietstaal met gietstructuur(dendrieten, grote kristallen,brosse netwerken, porien) dus slechtere mechanische eigenschappen.
Gietstaal met gi
etstructuur(dend
rieten, grote kr
istallen,brosse
netwerken, porie
n) dus slechtere
mechanische eige
nschappen.