Bewerk

Van deze pagina een menu-pagina maken
Tekst:
Een vat met H2O,
olie en kwik. Di
t is een ternair
system, met drie
fasen.

Een vat met H2O
en daarin opgelo
st NaCl. Dit is
een binair syste
em (componenten
water en zout) m
et een fase (L).

Een vat met H2O,
verhit tot 100oC
. Dit is een una
ir systeem met t
wee fasen: water
en waterdamp.