Bewerk

Van deze pagina een menu-pagina maken
Tekst:
zegt:Euh troep.
.?! Waar zie je
die dan..?!Echt
Wolf speelt wel
heel nteejs hoor
! Lego bij de le
go de rest ook
nog gewoon in de
bakken hier kie
pen de gastkindj
es altijd meteen
een bak om als i
k er eentje neer
zet! Niet dat
ik dat erg vind
Ziet er gewoon u
it als een huis
waar geleefd wor
dt maar dan wel
een heel leuk hu
is!