straling

Alfa-straling = straalt He2+ uit.
Beta-straling = straalt e- uit.
Gammastraling = geen deeltje.
K-vangst = vangt e- op.
Beta+vangst = straalt e+ uit

1 u = 1,66054 * 10^-27 kg
eV = elektronVolt = 1,6 * 10^-19 C

Tabel 27G= Dosis aanvaardbare straling = 50mSv

H = WR*D
H = dosisequivalent
WR = weegfactor bij Beta en Gamma gelijk aan 1. Alfa -> 20
D = Dosis = E/M
E = geabsorbeerd stralingsenergie
M = bestraalde massa
Alfa-straling =
straalt He2+ uit
.
Beta-straling =
straalt e- uit.
Gammastraling =
geen deeltje.
K-vangst = vangt
e- op.
Beta+vangst = st
raalt e+ uit

1 u = 1,66054 *
10^-27 kg
eV = elektronVol
t = 1,6 * 10^-19
C

Tabel 27G= Dosis
aanvaardbare
straling = 50mSv

H = WR*D
H = dosisequival
ent
WR = weegfactor
bij Beta en Gamm
a gelijk aan 1.
Alfa -> 20
D = Dosis = E/M
E = geabsorbeerd
stralingsenergie
M = bestraalde
massa