vaardigheden

Mannen,a.s. zondag 8 juli zudeon we in principe vanuit Losser kunnen meedoen aan de Rabo-fietsdag; 80/90-en 135 km;is het een idee om de 135 te doen zodat we dan uitkomen op ongeveer 160 km.vertrekpunt zou dan Ten Tuscher kunnen zijn;groet en een interessante, spannende groen/wit/rood rood/geel finale gewenst;John
Mannen,a.s. zond
ag 8 juli zudeon
we in principe v
anuit Losser kun
nen meedoen aan
de Rabo-fietsdag
; 80/90-en 135 k
m;is het een ide
e om de 135 te d
oen zodat we dan
uitkomen op onge
veer 160 km.vert
rekpunt zou dan
Ten Tuscher kunn
en zijn;groet en
een interessante
, spannende gro
en/wit/rood ro
od/geel finale g
ewenst;John