E1 2

Hoi,Ben zelf dringend op zoek naar zo'n haegnr, en we wonen in het centrum van Brugge... weliswaar meer dan twee jaar later maar... wie weet... kan je het adresje (als het nog bestaat) eens doorgeven!Bedankt!Maaike
Hoi,Ben zelf dri
ngend op zoek na
ar zo'n haegnr,
en we wonen in h
et centrum van B
rugge... weliswa
ar meer dan twee
jaar later maar.
.. wie weet... k
an je het adresj
e (als het nog b
estaat) eens doo
rgeven!Bedankt!M
aaike