Legenda Finan2

ik heb je webseminar gvelogd, maar ik zou graag in termijnen willen betalen.maar krijg ik dan ook het hele pakket ? of krijg ik maar een stukje, dat ik niet verder kan met de cursus.gr ron
ik heb je websem
inar gvelogd, ma
ar ik zou graag
in termijnen wil
len betalen.maar
krijg ik dan ook
het hele pakket
? of krijg ik m
aar een stukje,
dat ik niet verd
er kan met de cu
rsus.gr ron