Legenda Financ

App Finance:

N= Termijnen
I%= Interest op jaarbasis
PV= PresentValue
PMT= -(Waarde elk termijn)
FV= FutureValue
P/Y= Betalingstermijnen p/jaar
C/Y= Samengestelde periodes p/jaar
App Finance:

N= Termijnen
I%= Interest op
jaarbasis
PV= PresentValue
PMT= -(Waarde el
k termijn)
FV= FutureValue
P/Y= Betalingste
rmijnen p/jaar
C/Y= Samengestel
de periodes p/ja
ar