S V

Arjan de Graaf - Geen idee wat je tegen haar hebt gezegt, maar het lijkt net of ze een bejtee rode kop heeft gekregen van je.. lijkt mij een bejtee op een zweempje ofzo. Ik zag het pas ook al bij de post Feestje (de mensen in het zwembad.) Kan ook zijn dat mijn kleuren niet goed zijn, ik heb mijn bril nu ff niet op..
Arjan de Graaf -
Geen idee wat je
tegen haar hebt
gezegt, maar het
lijkt net of ze
een bejtee rode
kop heeft gekreg
en van je.. lijk
t mij een bejtee
op een zweempje
ofzo. Ik zag het
pas ook al bij d
e post Feestje
(de mensen in he
t zwembad.) Kan
ook zijn dat mij
n kleuren niet g
oed zijn, ik heb
mijn bril nu ff
niet op..