Veredelen

Veredelen = harden gevold door hoog ontlaten.

De taaiheidswinst kan dan zeer groot zijn (taaiheid soms nog groter dan in leveringstoestand) bij een nog aanzienlijke sterkte, waardoor werkstukken voor zware stotende belasting gemaakt kunnen worden.
Veredelen = hard
en gevold door h
oog ontlaten.

De taaiheidswins
t kan dan zeer
groot zijn (taai
heid soms nog gr
oter dan in leve
ringstoestand) b
ij een nog aanzi
enlijke sterkte,
waardoor werkstu
kken voor zware
stotende belasti
ng gemaakt kunne
n worden.