voorbeelden

Een vat met H2O, olie en kwik. Dit is een ternair system, met drie fasen.

Een vat met H2O en daarin opgelost NaCl. Dit is een binair systeem (componenten water en zout) met een fase (L).

Een vat met H2O, verhit tot 100oC. Dit is een unair systeem met twee fasen: water en waterdamp.
Een vat met H2O,
olie en kwik. Di
t is een ternair
system, met drie
fasen.

Een vat met H2O
en daarin opgelo
st NaCl. Dit is
een binair syste
em (componenten
water en zout) m
et een fase (L).

Een vat met H2O,
verhit tot 100oC
. Dit is een una
ir systeem met t
wee fasen: water
en waterdamp.