main

zegt:Euh troep..?! Waar zie je die dan..?!Echt Wolf speelt wel heel nteejs hoor! Lego bij de lego de rest ook nog gewoon in de bakken hier kiepen de gastkindjes altijd meteen een bak om als ik er eentje neerzet! Niet dat ik dat erg vind Ziet er gewoon uit als een huis waar geleefd wordt maar dan wel een heel leuk huis!
zegt:Euh troep.
.?! Waar zie je
die dan..?!Echt
Wolf speelt wel
heel nteejs hoor
! Lego bij de le
go de rest ook
nog gewoon in de
bakken hier kie
pen de gastkindj
es altijd meteen
een bak om als i
k er eentje neer
zet! Niet dat
ik dat erg vind
Ziet er gewoon u
it als een huis
waar geleefd wor
dt maar dan wel
een heel leuk hu
is!